21st Century Skills

Zeven vaardigheden worden wereldwijd aangemerkt als 21st Century Skills. De eerste is eigenlijk een voorwaarde voor de andere zes: ICT vaardigheid. Ook wel de enige echte nieuwe vaardigheid onder de 21st Century Skills genoemd. ICT-vaardig zijn is een nieuwe vorm van geletterdheid, zou je kunnen zeggen. De andere vaardigheden zijn eigenlijk helemaal niet nieuw en gebruiken we allemaal en al veel langer dan de 14 jaar die deze 21ste eeuw pas oud is: samenwerking, communicatie, probleemoplossend vermogen en zelfredzaamheid, creativiteit, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden.

21st-skills

Toch worden deze skills tot de 21st Century Skills gerekend omdat we juist deze vaardigheden, vaak in een andere vorm, zo enorm nodig hebben om mee te kunnen doen in Het Nieuwe Werken dat in steeds meer beroepen en bedrijven zijn intrede doet.

Door nieuwe technologie is samenwerken ook over grote afstand mogelijk bijvoorbeeld. Dat vraagt om een andere manier van communiceren, ook met mensen verder weg en met veel meer mensen tegelijk. Dat doen we steeds meer met tussenkomst van technologie; de inhoud blijft maar de toon en de non-verbale informatie mist dan.

Sociale en culturele vaardigheden zijn nodig om de grotere cultuurverschillen te overbruggen met die mensen waarmee je op grote afstand communiceert en samenwerkt. Probleemoplossend vermogen en zelfredzaamheid zijn onmisbaar geworden. Zelf weten waar informatie te vinden is, zelf kiezen wat belangrijk is om je doelen te bereiken en hoe je daar komt. Het belang van creativiteit neemt toe. Kennis is vrij en overal toegankelijk dus alleen door kennis onderscheid je je niet meer, wel door de manier waarop je deze toepast. Kritisch denken is belangrijk, want er is een bijna oneindige hoeveelheid informatie beschikbaar, maar welke informatie is relevant en betrouwbaar?

En om dat allemaal weer te kunnen, moet ook het onderwijs eraan geloven: in Het Nieuwe Leren moeten de 21st Century Skills een plek krijgen. Dat kan door het gebruik van nieuwe technologieën als de digitale schoolborden, tablets en werken in de Cloud en nieuwe onderwijsvormen als flipping the Classroom.

Soms wordt de les naar school gebracht via de digitale weg. Zo werkt het Concertgebouw in Amsterdam aan een digitale methode voor muziekles op school.

Dat leren doen we trouwens niet langer alleen op school. Op dit moment is Rainbow Loom de hype waar bijna geen schoolkind niet aan meedoet. Hoe leren ze dat? Door het kijken naar video’s op youtube.

Volgens journalist Clive Thompson worden we allemaal ook steeds slimmer, zo schrijft hij in zijn boek. Hier vertelt hij erover. Betekent dat dan ook dat de leraren nog sneller nog slimmer moeten worden?

Nee, vinden de vijf mensen die wij spraken voor deze serie. Mensen die de uitdagingen van de 21ste eeuw in hun werk zijn aangegaan. Alleen het invoeren van technologie in het onderwijs en op de werkvloer is niet genoeg, vertellen zij. En leerkrachten, trainers en ook managers krijgen een andere rol. Zij coachen hun leerlingen en gaan mee in hun zoektocht naar relevante kennis.

Edwin Hageman werd in 2013 algemeen directeur van Microsoft Nederland en  dompelde zich met veel genoegen onder in Het Nieuwe Werken waar deze organisatie een voorloper in is. Wim van Vliet adviseert scholen over de technologie die beschikbaar is om het onderwijs in 21st Century Skills mogelijk te maken en te laten aansluiten bij wat het bedrijfsleven vraagt. Op de basisschool van leerkracht Roy Schaaper is de omslag naar Het Nieuwe Leren vanuit het team zelf opgestart. Peter Criellaard ontwikkelde een nieuwe MBO-opleiding voor Zadkine waar de studenten nu weer met plezier naar school komen. Cees-Jan van der Meer en Richard Meijer van IT-Randsteden geven trainingen aan volwassenen waardoor ook zij om kunnen gaan met het Nieuwe Werken.

Over 21st Century Skills is enorm veel geschreven. De vaardigheden zijn een bron voor een lading onderzoeken en (internationale) projecten. Hier, hier en hier is veel interessante en lezenswaardige informatie te vinden.

Wilt u meer weten over 21st century skills?

Neem dan contact met ons op: Telefoon: 033-4569853 E-mail: info@it-randsteden.nl Auteur: Ingrid Voet, TekstIng
© copyright: Op de teksten en foto's van de serie 21st Century Skills rust copyright. Niets mag op welke wijze dan ook worden overgenomen, verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt zonder toestemming van IT-Randsteden en de auteur.