1 miljoen professionals digital-ready

I.AMDIGITAL stoomt één miljoen professionals klaar voor de digitale transformatie, zodat meer organisaties wendbaar en voorbereid zijn op een toekomst waarin #TECH bepalend is. I.AMDIGITAL geeft professionals een digitale boost door ze te leren dat en hoe technologie iedereen kansen biedt.

HOE WERKT I.AMDIGITAL?

De digitale transformatie biedt kansen om mensen te ontwikkelen voor nieuwe functies. Maar niet iedereen heeft helder hoe nieuwe technologieën, zoals AI (Artificial Intelligence) te vertalen naar nieuwe mogelijkheden. De meeste organisaties hebben nog te weinig kennis van de digitale mogelijkheden en van de kansen die hen dit biedt.

De I.AMDIGITAL stoomcursus bestaat uit bouwstenen. Alleen online, of aangevuld met workshops: startend met een kick-off en na de online modules een bootcamp. Aangevuld met sectorspecifieke kennis. En af te sluiten met een examen en certificaat.

01. KICK-OFF
I.AM STARTING *3-4 UUR

Deze kick-off workshop geeft inzicht wat de impact van AI en big data kan zijn en wat dit vraagt aan kennis en vaardigheden van jou of de medewerkers van je organisatie. Deelnemers krijgen inzicht in zowel hun eigen kennisniveau op het gebied van digitalisering, als dat van de organisatie.

02. SCAN, 

MICROLEARNINGS,USER CASES,
OPDRACHTEN
I.AM LEARNING >4-8 UUR

Je start met een online scan, waarmee inzicht krijgt in je eigen kennisniveau op het gebied van digitalisering. Daarna doorloop je een reeks modules, zowel over de basisbeginselen van AI als toekomst van werk. Optioneel aangevuld met sectorspecifieke modules.

03. AI BOOTCAMP
I.AM DOING *3-4 UUR
Na het opdoen van kennis is het tijd om ideeën te verzamelen en aan de slag te gaan. Dit kan met een AI-bootcamp waarin we aan de slag gaan met een concreet vraagstuk, om deelnemers inzicht te geven hoe ze kunnen starten te werken met data en AI.

04.EXAMEN

VERVOLGADVIES
I.AM DIGITAL >EXAMEN EN VERVOLGADVIES

Het leertraject is nog niet ten einde. Mogelijke vervolgstappen zijn het I.AMDIGITAL Artificial Intelligence Foundation Examen of advies voor een vervolgopleiding.

Meer weten? Onze studieadviseurs helpen u graag met een vrijblijvend studieadvies.

X
X