21st Century Skills

21st Century Skills, dat gaat verder dan het kunnen werken met nieuwe digitale leerondersteunende middelen als een tablet of een smartboard. Centraal staat dat studenten zelfstandig leren en dat docenten veel meer een stimulerende en faciliterende rol hebben, zodat de student optimaal tot zijn recht komt. 

Trainingen

Escape room in de klas

De Escape room is op dit moment ontzettend populair, ze zijn in opkomst overal in het land en ook op TV. Maar wist u dat het ook mogelijk is om de escape room binnen de school in te zetten? Want naast dat het spannend en avontuurlijk is, ontwikkel je ook 21st skills zoals samenwerken, probleemoplossend denken, leiderschap en creativiteit.

Toekomstgericht onderwijs

“Toekomstgericht onderwijs” houdt onder meer in dat je leerlingen digitale vaardigheden bijbrengt. Om een zelfstandig bestaan op te kunnen bouwen, moeten kinderen voorbereid zijn op nieuwe technologieën en met nieuwe technologieën. Daar ligt de taak van scholen. Tot nu toe was het aan scholen zelf in welke mate ze digitale vaardigheden in hun onderwijs…

Internet of Things

Internet of Things is de laatste jaren sterk in opkomst. Nieuwe mogelijkheden en oplossingen op digitaal gebied vormen een opkomende markt; denk alleen al aan de domotica-oplossingen. Er is steeds meer mogelijk met nieuwe technologieën zoals de Raspberry Pi (de minicomputer voor slimme toepassingen, m.n. thuis).

Meer over 21st century skills

Zeven vaardigheden worden wereldwijd aangemerkt als 21st Century Skills. De eerste is eigenlijk een voorwaarde voor de andere zes: ICT vaardigheid. Ook wel de enige echte nieuwe vaardigheid onder de 21st Century Skills genoemd.

ICT-vaardig zijn is een nieuwe vorm van geletterdheid, zou je kunnen zeggen. De andere vaardigheden zijn eigenlijk helemaal niet nieuw en gebruiken we allemaal en al veel langer dan de 14 jaar die deze 21ste eeuw pas oud is: samenwerking, communicatie, probleemoplossend vermogen en zelfredzaamheid, creativiteit, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden.

Toch worden deze skills tot de 21st Century Skills gerekend omdat we juist deze vaardigheden, vaak in een andere vorm, zo enorm nodig hebben om mee te kunnen doen in Het Nieuwe Werken dat in steeds meer beroepen en bedrijven zijn intrede doet.

Door nieuwe technologie is samenwerken ook over grote afstand mogelijk bijvoorbeeld. Dat vraagt om een andere manier van communiceren, ook met mensen verder weg en met veel meer mensen tegelijk. Dat doen we steeds meer met tussenkomst van technologie; de inhoud blijft maar de toon en de non-verbale informatie mist dan.

Sociale en culturele vaardigheden zijn nodig om de grotere cultuurverschillen te overbruggen met die mensen waarmee je op grote afstand communiceert en samenwerkt. Probleemoplossend vermogen en zelfredzaamheid zijn onmisbaar geworden. Zelf weten waar informatie te vinden is, zelf kiezen wat belangrijk is om je doelen te bereiken en hoe je daar komt. Het belang van creativiteit neemt toe. Kennis is vrij en overal toegankelijk dus alleen door kennis onderscheid je je niet meer, wel door de manier waarop je deze toepast. Kritisch denken is belangrijk, want er is een bijna oneindige hoeveelheid informatie beschikbaar, maar welke informatie is relevant en betrouwbaar?

En om dat allemaal weer te kunnen, moet ook het onderwijs eraan geloven: in Het Nieuwe Leren moeten de 21st Century Skills een plek krijgen. Dat kan door het gebruik van nieuwe technologieën als de digitale schoolborden, tablets en werken in de Cloud en nieuwe onderwijsvormen als flipping the Classroom.

Soms wordt de les naar school gebracht via de digitale weg. Zo werkt het Concertgebouw in Amsterdam aan een digitale methode voor muziekles op school.

Dat leren doen we trouwens niet langer alleen op school. Op dit moment is Rainbow Loom de hype waar bijna geen schoolkind niet aan meedoet. Hoe leren ze dat? Door het kijken naar video’s op youtube.

Volgens journalist Clive Thompson worden we allemaal ook steeds slimmer, zo schrijft hij in zijn boek. Hier vertelt hij erover. Betekent dat dan ook dat de leraren nog sneller nog slimmer moeten worden?

Nee, vinden de vijf mensen die wij spraken voor deze serie. Mensen die de uitdagingen van de 21ste eeuw in hun werk zijn aangegaan. Alleen het 

invoeren van technologie in het onderwijs en op de werkvloer is niet genoeg, vertellen zij en leerkrachten, trainers en ook managers krijgen een andere rol. Zij coachen hun leerlingen en gaan mee in hun zoektocht naar relevante kennis.

Edwin Hageman werd in 2013 algemeen directeur van Microsoft Nederland en  dompelde zich met veel genoegen onder in Het Nieuwe Werken waar deze organisatie een voorloper in is. Wim van Vliet adviseert scholen over de technologie die beschikbaar is om het onderwijs in 21st Century Skills mogelijk te maken en te laten aansluiten bij wat het bedrijfsleven vraagt. Op de basisschool van leerkracht Roy Schaaper is de omslag naar Het Nieuwe Leren vanuit het team zelf opgestart. Peter Criellaard ontwikkelde een nieuwe MBO-opleiding voor Zadkine waar de studenten nu weer met plezier naar school komen. Cees-Jan van der Meer en Richard Meijer van IT-Randsteden geven trainingen aan volwassenen waardoor ook zij om kunnen gaan met het Nieuwe Werken.

Over 21st Century Skills is enorm veel geschreven. De vaardigheden zijn een bron voor een lading onderzoeken en (internationale) projecten. Hierhier en hier is veel interessante en lezenswaardige informatie te vinden.

Lees meer over onze experts

Cees-Jan van der Meer & Richard Meijer

IT opleiders en eigenaar van IT Randsteden

Lees meer…

Peter Criellaard

Onderwijsvernieuwer en adviseur

Lees meer…

Roy Schaaper

Leerkracht en ICT-coördinator

Lees meer…

Wim van Vliet

Trainer en trainingsconsultant

Lees meer…

KAN JE NIET KIEZEN?

Kies dan voor onze training Digitale Didactiek! Deze trainingen weerspiegelen onze toewijding om samen met docenten het leren opnieuw te definiëren. Kern van onze missie is het creëren van inspirerende ervaringen die een levenslang leren beïnvloeden.

Meer weten? Praat met één van onze medewerkers om erachter te komen welke training(en) het beste bij jou als docent of school past. Of heeft u vragen over een training of u bent op zoek naar een specifieke training? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag.

Zoekt u een training voor meerdere collega’s wij kunnen alle trainingen ook bij u op locatie verzorgen. De trainingen zijn ook zeer geschikt voor een studiedag