Kwaliteit en professionaliteit

Het NRTO-keurmerk: erkenning voor kwaliteit en professionaliteit

IT Randsteden bezit het NRTO-keurmerk en onderschrijft daarmee de Gedragscode van de NRTO. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat IT Randsteden voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders. Zie voor meer informatie www.nrto.nl/keurmerk

Springest

Met meer dan 100 ervaringen van onze cursisten op de vergelijkingssite Springest. Zijn wij trots op ons gemiddelde cijfer 9.2

Microsoft Global Training Partner

IT Randsteden heeft een officieel Microsoft-trainingsprogramma gevolgd en is gecertificeerd om namens Microsoft training te geven.

Als Microsoft Education Training Partner kunnen wij ook uw onderwijs instelling ondersteunen met trainingen op het gebied van Microsoft.

Netwerk Mediawijsheid

IT-Randsteden is aangesloten bij Netwerk Mediawijsheid. Netwerk Mediawijsheid bestaat uit meer dan duizend organisaties die zich inzetten op gebied van mediawijsheid. Dat zijn onder meer bibliotheken, culturele instellingen, mediacoaches, lesmateriaal-ontwikkelaars, educatieve uitgeverijen, onderzoeksinstituten, ICT-bedrijven, mediaproducenten en -platformen, onderwijsinstellingen en zorg- en welzijnsorganisaties. Netwerk Mediawijsheid is in 2008 als programma opgericht op initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Met het netwerk als organisatievorm zijn belangrijke mediawijsheid thema’s makkelijker, sneller en creatiever aan te pakken. De kracht van het netwerk ligt in de kennisdeling en samenwerking.

Wij Techniek

Wij Techniek werkt aan de ontwikkeling van álle mensen in de technische installatiebranche. Dit doen we in opdracht van en in samenwerking met de vakbonden CNV Vakmensen, De Unie en FNV Metaal en de werkgeversorganisaties NVKL en Techniek Nederland. Zo werken we samen aan de ontwikkeling van onze mooie branche.

Stichting Oom

OOM stimuleert scholing en ontwikkeling in de metaalbewerking.

Mensen maken de metaal; OOM is hét instrument van de sector om instroom, doorstroom, behoud en ontwikkeling van vakmensen duurzaam te bevorderen